Tá DHÁ scrúdú cleachtaidh ann, agus DHÁ roinn i ngach ceann.
Úsáid ceachtar den dá scrúdú chun do dhaltaí a mheasúnú. Ba chóir do na daltaí an dá roinn 1&2 a dhéanamh i cibé scrúdú a roghnaíonn tú.

Spriocghrúpaí: daltaí atá ag druidim le deireadh Rang a Cúig
•  Oiriúnach do ghrúpa
•  Scóráil agus tuairisciú uathoibrithe

 Tá DHÁ scrúdú cleachtaidh ann, agus DHÁ roinn i ngach ceann.
Úsáid ceachtar den dá scrúdú chun do dhaltaí a mheasúnú. Ba chóir do na daltaí an dá roinn 1&2 a dhéanamh i cibé scrúdú a roghnaíonn tú.

Spriocghrúpaí: daltaí atá ag druidim le deireadh Rang a Sé
•  Oiriúnach do ghrúpa
•  Scóráil agus tuairisciú uathoibrithe